Tyskland: Domslut tillåter egenodlad medicinsk cannabis

Tyskland: Domslut tillåter egenodlad medicinsk cannabis.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ethan Nadelmann on the Speaking about Marijuana

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Cannabis Vs Marinol

Om en främling kom fram till dig och hällde upp fröer i din hand och sa:

”-odla dessa och du kommer att kunna använda skörden till rep, tyg, olja, bränsle eller papper, mm. Den kan bota de som är sjuka och göra underverk.”
Vad hade du gjort? Hade du slängt dom eller hade du tagit emot dom och sått dom?


Hur många gånger har man inte med en ironisk ton hört eller sagt orden,

”Tänk om det fanns en mirakel medicin som botade det mesta.” 

Vad skulle folk säga om jag eller någon annan förklarade att denna ”mirakel medicin” verkligen existerar? Samtidigt som man skulle påstå att Cannabis är den vara eller produkt som har bredast användningsområde  Om man sen säger att denna ”mirakel planta” funnits på jorden i över 3000 år?

Det som skrämmer mig är att det fortfarande finns folk som tar starkt avstånd från dess medicinska aspekter och enbart kallar det för en drog, en inkörsport till tyngre droger. Det finns mängder av studier och år av forskning av cannabis och allt pekar åt samma håll, och det är att cannabis botar/lindrar det mesta faktiskt, även cancer. Men detta är ju inget som ex läkemedelsbolagen vill veta vid, eller ännu mindre att gemene person i samhället ska veta om. Istället för att direkt arbeta fram en strukturerad mall för hur en medicinsk legalisering skulle kunna se ut, så arbetas istället en syntetisk variant av delta-9-tetrahydrocannabinol (thc) fram som kommer att kallas Marinol (dronabinol), för om cannabis blev lagligt skulle det vara näst intill omöjligt för någon att ta patent på en levande växt, skapad av moder jord. Men en syntetisk medicin där emot, skulle vara lätt att ta patent på.
Problemet med Marinol som många forskare hävdar är att trots att Marinol har en exakt likadan sammansättning som naturlig cannabis så betyder det inte att dessa kommer ”uppföra” sig på samma sätt i kroppen som den naturliga varianten gör.
Med detta menas att Marinol inte har samma effekter när de fäster mot våra receptorer som ”äkta” cannabis har. Exempelvis så har den naturliga cannabisens essentialla oljekomponenter anti-inflamatoriska egenskaper, vilket förloras helt i jämnförelse med Marinol, detsamma gäller de smärtlindande aspeketrna. Men självklart har Marinol även en positiv effekt, men långt ifrån lika effektiv som på naturlig väg.

Det som många hävdar vara en fördel med Marinol är att den ”berusande” effekten inte finns som vid intag av naturlig cannabis. Detta stämmer inte då Marinol faktiskt har högre psykoaktiv effekt än vad naturlig cannabis har. Detta motarbetas av tillverkarna av Marinol. De hävdar att Marinol inte har någon rusgivande effekt.
Men några exempel på ”biverkningar” man kan läsa om i bipacksedeln är:
Yrsel, trötthet, hunger, eufori. Är inte dessa samma sak som att vara berusad av cannabis?

En annan aspekt av Marinol är när det kommer till levern, när Marinol passerar levern metaboliseras stor del av läkemedlet till andra kemikalier, en av dessa kemikalier är 11-hydroxy-THC, som kan vara 4-5 ggr mer potent än på naturlig väg. Således bör de patienter som upplever det psykoaktiva effekterna av både THC och 11-hydroxy-THC ha en kraftig ökning av sannolikheten att drabbas av ogynnsama psykologiska reaktioner.

Så för att fråga dig själv, vad skulle Du välja?
En syntetisk kopia av ett naturligt preparat, eller det naturliga preparatet?

För att citera Bibeln.
”Syr 38:4 Herren har låtit jorden alstra läkemedel, och en klok man förkastar dem inte.” (Ur Jesus syraks vishet)

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar